• +31 (0) 46 4234698

algemene voorwaarden 2024

Aanvragen of een bepaalde accommodatie beschikbaar is kunt u op de volgende manieren:

 • bellen naar nummer + 31 (0)46-4234698
 • het aanvraagformulier invullen
 • een e-mail bericht  met naam, adres en telefoonnummer sturen naar info@corfuvakanties.nl
 • Vergeet niet uw telefoonnummer(s) te vermelden zodat wij indien noodzakelijk z.s.m. contact met u kunnen opnemen om u te informeren.

  Reservering en betaling.

  Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, kunt u ons bellen op nummer + 31 (0)46 - 4234698. U dient uw keuze schriftelijk of per e-mail te bevestigen of door het reserveringsformulier in te vullen.
  Door uw bevestiging stemt u in met de algemene reisvoorwaarden, ook namens de op de opdracht vermelde medereizigers. Minderjarigen kunnen alleen in aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) aan de reizen deelnemen.  

  Na ontvangst van uw reserveringsbevestiging/factuur dient u deze te controleren en per omgaande de aanbetaling te voldoen.
  Voor pakketreizen bedraagt de aanbetaling 30% van de totale huursom met een minimum van € 250,-- evenals de reserveringskosten en de bijdrage GGTO Garantiefonds. 
  Bij aanbiedingen, groepsboekingen, villahuur en zeilboothuur kan het aanbetalingspercentage afwijken.
  De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken* voor 1e aankomstdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  Deze datum staat op de factuur vermeld en u krijgt daarvoor geen nieuwe factuur. 

  Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
  De reiziger wordt per e-mail herinnerd aan zijn/haar betalingsverplichting, waarin hij/zij wordt geacht alsnog binnen de genoemde termijn te betalen.
  Bij niet tijdige betaling kan na aanmaning de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Corfu Vakanties worden opgezegd.
  In dat geval zijn de bepalingen zoals in de alinea annuleringen beschreven van toepassing.  Alle extra kosten zijn voor rekening van de reiziger

  Reserveringen gemaakt binnen 6 weken voor 1e aankomstdatum dienen per omgaande volledig te worden te voldaan. Bij niet tijdige betaling is Corfu Vakanties gerechtigd na aanmaning de geboekte diensten/accommodatie te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. 

  Op de reserveringen is de zgn. Reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het seizoen 2024-2025 de BTW voorschriften of tarieven van/voor de reisbranche worden gewijzigd zullen de tarieven worden aangepast. Bij woning-villa of zeilboothuur kunnen -afhankelijk van de eigenaar- de voorwaarden afwijken en kan het voorkomen dat u de (restant)betaling rechtstreeks aan de eigenaar/manager ter plaatse dient te voldoen.

  * COVID 19:
  De reiziger draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen gesteld door de diverse overheden. De laatste informatie kunt u steeds zien op de pagina's:
  TravelGovGrgreecehealthfirst.gr & Reisadvies Griekenland Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Houd u er rekening mee dat er bepaalde eisen kunen worden gesteld, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test, een Covid 19 vaccinatiebewijs, QR code, quarantainemaatregelen, het dragen van een mondkapje, afstandsmaatregelen, etc. Dit komt voor risico van de reiziger. Houd u er ook rekening mee dat het openbaar leven is beperkt en verder kan worden beperkt.
  Krijgt u kort voor vertrek coronaof u vertoont symptomen en kunt u hierdoor uw reis niet maken informeer ons dan z.s.m. om uw reis te annuleren of indien mogelijk om te boeken waarbij onze annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
  Een goede annulerings- reis- en zorgverzekering is daarom belangrijk!
  Indien wij uw reis niet kunnen uitvoeren, omdat kort voor vertrek door een negatief reisadvies (code rood) van de Griekse overheid (geen toeristen welkom) de reis op de geboekte datum geen doorgang kan vinden, worden reeds gedane betalingen gerestitueerd of kunt u de reis omboeken.

  Garantieregeling

  Corfu Vakanties is lid van de VvKR de branchevereniging voor kleine en specialiseerde reisorganisaties en aangesloten bij het garantiefonds GGTO.
  De Stichting GGTO
  staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw pakketreissom terug krijgt indien de Corfuvakanties.NL in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn voor uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf. Voor deze garantiestelling wordt bij een pakketreis een vast bedrag van € 9,- per persoon in rekening gebracht aan de consument. 

  Wijzigingen/essenties/preferenties.

  Een wijziging in uw reservering kunt u telefonisch aanvragen  en dient u schriftelijk te bevestigen. Indien de gewenste wijziging mogelijk is zullen wij dat schriftelijk aan u bevestigen. Voor iedere wijziging in de reservering berekenen wij, afgezien van de eventuele meerprijs een minimum bedrag van € 40,-- administratiekosten, verhoogd met de gemaakte communicatiekosten.
  Essentiële wensen en preferenties dienen altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en worden schriftelijk aan u bevestigd. 
  Indien de wijziging een gedeeltelijke annulering betreft gelden daarnaast de kosten zoals beschreven onder het kopje annuleringen. Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten

  Indien een reis binnen 6 weken voor 1e aankomstdatum niet geannuleerd maar in overleg met Corfu Vakanties naar een latere datum verschoven wordt, geldt als annuleringstermijn de oorspronkelijke 1e aankomstdatum.
  Voor een dergelijke wijziging kunnen wijzigings- en communicatiekosten in rekening worden gebracht alsmede indien van toepassing hogere tarieven voor de te boeken diensten.

  Reserveringskosten

  Per reserveringsbevestiging worden er  € 25,-- reserveringskosten in rekening gebracht. Voor een combinatiereis (meerdere locaties in opeenvolgende weken of een reis bestaande uit meerdere onderdelen),  aanbiedingen, zeilvakanties, villahuur, woningen waarbij de autohuur vervalt, fiets- en wandelvakanties kunnen  deze kosten afwijken.

  Toeristenbelasting/Klimaattax.

  In januari 2024 heeft de Griekse overheid de toeristenbelasting aangepast naar de Climate Crisis Resilience Tax.
  Deze belasting moet ter plaatse worden voldaan waarvoor u een kwitantie dient te ontvangen.
  De Tax is gebaseerd op de officiële beoordeling van de accommodatie naar de classificatie van de Greek Tourist Board en valt buiten de verantwoordelijkheid van de reisorganisaties.
  De tarieven variëren van €1,50 voor eenvoudige accommodaties tot 6,-- voor luxehotels en 10,-- voor villa's per nacht.

 

Reisbescheiden

Uiterlijk een week voor vertrek zenden wij u de voucher(s) en de aanwijzingen hoe u uw accommodatie bereikt. De reisbescheiden die u van Corfu Vakanties ontvangt dient u voor vertrek goed te controleren en eventuele onjuistheden direct (schriftelijk) aan ons te melden. Corfu Vakanties is niet aansprakelijk voor schade/en of kosten die het gevolg zijn van het ontbreken van (geldige) documenten. Ook is Corfu Vakanties niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Reisdocumenten/Wijs op reis

Reizigers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (tenminste geldig tot na terugkeer).
In het buitenland is het paspoort altijd te gebruiken als officieel identiteitsbewijs. In sommige landen (waaronder Griekenland) is de Nederlandse identiteitskaart ook een geldig reisdocument.

In geval van autohuur dient men in het bezit te zijn van een geldig -minstens 1 jaar oud- rijbewijs. De bestuurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en in het bezit van een creditcard. Overige reisinformatie kunt u zien op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wijs-op-reis.

Aankomst en vertrek 

Op de eerste huurdag is uw accommodatie doorgaans tussen 13.00 en 16.00 uur gereed. Op de laatste dag van uw verblijf verzoeken wij u de accommodatie vóór 10.00 uur 's morgens te ontruimen, om in de gelegenheid te zijn de woning/kamer(s) weer schoon en gereed te hebben voor de volgende bewoners. Deze tijden gelden in principe ook indien de terugvlucht laat in de middag, avond of nacht is. Wij zullen in overleg met de eigenaar zoveel mogelijk proberen het ongemak te beperken. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de gast.

Wijzigingen in aankomst/ en vertrektijden: 
reserveringen bij Corfu Vakanties vallen onder de categorie Eigen Vervoer Reizen, waarbij u zelf eventueel met assistentie en op eigen naam uw vlucht/busreis/boottocht boekt. Voor wijzigingen in de vluchtdata, aankomst- en vertrektijden en eventueel daaruit voortvloeiend ongemak en extra kosten is Corfu Vakanties op geen enkele wijze aansprakelijk en kunnen geen kosten in mindering worden gebracht. Indien u in geval van vertraging om welke reden dan ook de geboekte accommodatie niet op de geplande datum kunt bereiken zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger. Ook extra kosten voortkomend uit vaar-en/of vluchtschema's c.q. wijzigingen daarin vallen buiten de verantwoordelijkheid Corfu Vakanties en worden als overmacht beschouwd. Er dient met de mogelijkheid rekening te worden gehouden dat uw verblijf erdoor bekort wordt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is aanbevolen om een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor kosten in geval van wijziging van uw reservering zie bovenstaande alinea m.b.t. Wijzigingen/essenties/preferenties.

Verblijfsvoorwaarden

Wij maken u erop attent dat uitsluitend de personen die op de reservering vermeld staan van de accommodatie gebruik mogen maken. Eventuele wijzigingen dient u ten alle tijde aan ons door te geven. Indien in de plaatsstelling of wijziging van de reservering mogelijk is kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Bewoning van de accommodatie met meer/andere personen dan op de reservering is vermeld, is niet toegestaan. Bij het niet nakomen hiervan is de huurovereenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven, zonder enig recht van schadevergoeding. Eventuele huisregels van de eigenaar zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen.
Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in uw vakantieaccommodatie bent u als huurder altijd en volledig aansprakelijk voor de geboekte accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en /of door uw medehuurders, zal geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Het spreekt voor zich dat u de accommodatie netjes en de keukeninventaris afgewassen en schoon achterlaat. Eventuele beschadigingen of defecten aan het gehuurde object welke door uw toedoen zijn ontstaan dient u altijd ter plaatse direct aan de eigenaar c.q. lokale vertegenwoordiging te melden.  Indien er een borgsom door de eigenaar wordt gevraagd dient u deze ter plaatse te voldoen. De (terug)betaling van de  borgsom valt buiten de verantwoordelijkheid van Corfu vakanties NL.
Een reisverzekering kan bij beschadigingen eventuele kosten m.u.v. het eigen risico dekken.
Voor het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering kunt u contact opnemen met uw assurantie tussenpersoon of bank en online bij bijv.  https://www.reisverzekering.nl  https://www.independer.nl/reisverzekering

Schoonmaak en inventaris.
Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig en worden regelmatig vervangen. De frequentie hiervan verschilt per accommodatie en kan afwijken i.v.m. Corona regels.
Sommige spullen zoals een dunschiller, kaasschaaf en washandjes zult u slechts zelden aantreffen. Als u niet zonder kunt, is het aan te raden ze zelf mee te nemen.
Afwas wordt vaak in het afdruiprek te drogen gezet zodat het ook handig kan zijn extra theedoeken mee te nemen.
Het is (tenzij anders vermeld) niet de bedoeling de badhanddoeken te gebruiken als handdoek bij zwembad of op het strand.

Transport (lucht)haven naar accommodatie v.v.

Indien een huurauto is inbegrepen, staat deze bij aankomst tussen 08.00 en 20.00 plaatselijke tijd, voor u klaar bij de (lucht)haven.
Bij aankomst  buiten deze tijden kan eventueel de auto op de eerstvolgende huurdag worden afgeleverd bij uw accommodatie.
Evenals bij aflevering/inleveren buiten kantooruren  kan het verhuurbedrijf hiervoor een toeslag in rekening brengen die ter plaatse voldaan dient te worden.
In geval van een late terugvlucht kan een extra huurdag in rekening worden gebracht.
De prijzen hiervan zijn op aanvraag beschikbaar.

Wandelarrangementen en zeilvakanties.

Corfu Vakanties zal al het mogelijke doen om de reis volgens het programma te laten verlopen. Wanneer door (onvoorziene) omstandigheden of overmacht (een deel) van een arrangement niet kan doorgaan of moet worden gewijzigd zal (indien mogelijk) in overleg met de reizigers, een alternatief worden geboden dat zoveel mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke karakter van de reis. Ook kan het voorkomen dat door lokale- of weersomstandigheden delen van de reis gewijzigd of geannuleerd moeten worden en dat ten gevolge hiervan de accommodatie afwijkt van hetgeen in publicatie is aangegeven. De programma’s van de wandelvakanties, routes en overnachtingen zijn onder voorbehoud. Bij de flottielje- en meezeilvakanties wordt dagelijks het programma met de begeleiding ter plaatse besproken. Wandelarrangementen en (flottielje)zeilen worden door derden georganiseerd.  Deelname is op eigen risico en valt buiten de verantwoordelijkheid van Corfu Vakanties. Corfu Vakanties is niet aansprakelijk voor eventuele onduidelijkheden in routebeschrijvingen, gebeurtenissen tijdens de wandelingenzeiltochten etc. of schade gedurende uw vakantie. Een reisverzekering is verplicht. Deze behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen. Indien u een wandelvakantie met bagagevervoer boekt dient de bagage eveneens verzekerd te zijn.

Vertegenwoordiging en lokale agenten.

Zoals u reeds op de pagina "Welkom bij Corfu Vakanties" heeft kunnen lezen, heeft u veelal direct met de eigenaar/beheerders van de accommodaties,  lokale agenten, auto– of fietsverhuurbedrijf te maken. Eventuele klachten dient u dan ook direct ter plaatse te bespreken. Als dit niet mogelijk is of er geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient u direct contact op te nemen met Corfu Vakanties. Bij het niet in acht nemen van deze voorwaarde kunnen wij na terugkeer geen klachten meer in behandeling nemen.  Adressen, telefoonnummers en openingstijden worden bij uw reisbescheiden verstrekt.

Annuleringen.

Annuleringen dienen z.s.m. aan Corfu Vakanties te worden opgegeven en schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van uw reserveringsnummer. 
De annulering zal door Corfu Vakanties schriftelijk aan u worden bevestigd.
Bij annulering of een gedeeltelijke annulering wordt tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode de aanbetaling en/of een deel van de huursom in rekening gebracht, evenals de eventuele boekingskosten.
Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang van de vakantie is het volledige bedrag verschuldigd.
Bij een gedeeltelijke annulering gelden bovenstaande voorwaarden en kunnen er tevens wijzigings/administratiekosten in rekening worden gebracht.
Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten zodat u niet aansprakelijk bent voor de huursom indien bepaalde gebeurtenissen u tot annuleren noodzaken.
Bij verschillende doorlopende reisverzekeringen is ook annulering  tot een bepaald bedrag  inbegrepen. Kijk daarom altijd even uw polis na!
Indien u geen annuleringsverzekering afsluit dient u bij reservering het volledige bedrag te voldoen. Bij annulering zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Annulering door Corfu Vakanties.

In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat wij genoodzaakt zouden zijn om, door factoren buiten onze invloed, de reservering van uw accommodatie te annuleren, zullen wij u hiervan direct in kennisstellen en al het mogelijke doen om u een gelijk of beter alternatief aan te bieden. Indien dit alternatief voor u niet acceptabel is dan dient u ons dat schriftelijk mede te delen; wij restitueren dan onmiddellijk alle betalingen.

Prijsberekening.

De tarieven zijn geldig vanaf publicatie op de website. Wanneer er voor de huur van een accommodatie geen vaste ingangsdatum staat aangegeven en uw huurperiode in verschillende prijstermijnen valt kunt u de prijs als volgt berekenen: neem de prijs per week en deel deze door zeven. Vermenigvuldig de uitkomst met het aantal nachten dat uw verblijf in de betreffende periode valt. 

Minimum verblijf. 

De  meeste tarieven zijn per week. Bij sommige accommodaties is het mogelijk een korter verblijf te boeken. Prijs en beschikbaarheid op aanvraag. In de maanden  juli en augustus zijn deze mogelijkheden beperkt.  

Welkomstpakket: indien er sprake is van een welkomstpakket geldt dit per boeking, niet per woning bij combinatievakanties of reservering van verschillende woningen.

Algemeen voorbehoud.

Wij doen al het mogelijke om te verzekeren dat omschrijvingen en/of informatie met betrekking tot alle aangeboden diensten correct zijn. Echter, indien om redenen buiten onze invloedssfeer enig aspect van dit dienstenpakket niet overeenkomt met deze omschrijvingen en/of informatie, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, ook niet indien de cliënt speciaal vanwege dat bepaalde aspect deze diensten heeft geboekt. Prijzen zoals bekend bij publicatie van de website; kennelijke fouten of vergissingen in dit programma binden ons niet. Na publicatie op onze website van de nieuwe prijzen, vervallen alle daarvoor gepubliceerde prijzen. Prijswijzigingen voorbehouden. Eventuele wettelijke verhogingen zullen worden doorberekend.

Aansprakelijkheid van Corfu Vakanties.

Corfu Vakanties stelt zich niet aansprakelijk voor: Schade die terug is te voeren op eigen schuld deelnemer. Schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de deelnemer. Schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Corfu Vakanties of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan Corfu vakanties kunnen worden toegerekend. Voor schade, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden door bijvoorbeeld onverwachte bouwactiviteiten en buitengewone omstandigheden zoals oorlog, brand, natuur- en rampen, watergebrek door droogte, stakingen, slechte wegen tijdens het verblijf is Corfu Vakanties, noch de beheerder/eigenaar aansprakelijk. Verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.

Wij maken u erop attent dat in het voor- en naseizoen soms (nog) niet alle restaurants, taverna's of bars geopend zijn of dat zwembaden niet gevuld zijn. Accommodaties met zwembad of tennisbaan kunnen "gevoeliger" zijn voor geluidsoverlast. Ook kunt u ongewenst bezoek krijgen van klein ongedierte. Ter plaatse zijn daartegen meestal afdoende middelen verkrijgbaar. Het kan voorkomen dat zich storingen voordoen in de water- of elektriciteit voorziening evenals internet en WiFi verbindingen. Deze storingen zijn meestal van korte duur waarvoor wij, noch de eigenaar van uw accommodatie aansprakelijkheid kunnen accepteren. Door het gebruik van (schone) zonne-energie kan het voorkomen dat daardoor niet altijd voldoende warm water beschikbaar is. Verwarming is meestal niet beschikbaar in de periode van 1 april tot 31 oktober. Tevens kan het voorkomen dat er in de directe omgeving van uw vakantieverblijf activiteiten plaats vinden welke die door u als storend worden ervaren. Wij kunnen voor bovengenoemde zaken helaas geen aansprakelijkheid accepteren.

Autohuur

Autohuur wordt altijd per 24 uur berekend. Bij een 8-daagse vakantie geldt het aantal geboekte huurdagen  7  x  24 uur per huurauto. De auto dient op dezelfde tijd ingeleverd te worden als de auto in ontvangst is genomen. Indien dit later is dan het tijdstip van ontvangst bijvoorbeeld bij een vroege heenvlucht en een late terugvlucht kan het voorkomen dat er een extra huurdag in rekening wordt gebracht. 

Afhanklijk van de beschikbaarheid werken  wij samen met meerdere lokale verhuurbedrijven. De voorwaarden kunnen onderling verschillen. Eventuele extra kosten voor bijv. extra chauffeeur, afkoop eigen risico e.d. dienen ter plaatse te worden voldaan. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet worden gegarandeerd.
Zorg ervoor dat altijd uw (geldig) rijbewijs en huurcontract bij u heeft.
Tenzij anders overeengekomen bij aflevering van de auto dient u ervoor te zorgen dat bij het inleveren van de huurauto de auto is afgetankt.
Corfu Vakanties is niet aansprakelijk voor schade die aan uw (huur) auto is ontstaan. Nooit inbegrepen zijn schadekosten veroorzaakt door het niet navolgen van algemene voorwaarden zoals;

 • Schade doordat de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeerde.
 • Verlies van autosleutels.
 • Schade aan de bodem, het chassis, de banden, spiegels,de ruiten of het dak.
 • Schade aan privé bezittingen, gestolen uit/beschadigd in het voertuig.
 • Schade ontstaan door grove nalatigheid en/of het rijden over onverharde wegen, de huurder is in alle gevallen zelf aansprakelijk.
 • Schade veroorzaakt aan het voertuig door nalatigheid (bijv. het niet op de handrem zetten van de auto, door blijven rijden bij mankementen aan de auto etc).
 • Schade veroorzaakt door moedwillig gedrag (bijv. het rijden door zeer smalle straatjes in (berg)dorpjes, rijden op onverharde wegen, doorrijden tot op het strand of keren op het strand etc.)
 • Schade veroorzaakt door overtreding van de Griekse verkeersregels (door rood licht rijden, snelheidsovertreding, inhalen waar niet is toegestaan etc.)
 • Schade aan het interieur van het voertuig (afbreken van binnenspiegel, handgrepen, brand- of schroeiplekken in de bekleding veroorzaakt door een sigaret, niet verwijderbare vlekken in de bekleding van het voertuig).
 • Schade indien het voertuig wordt bestuurd door iemand anders dan vermeld op het huurcontract.
 • Schade indien de huurperiode van het contract is overschreden.
 • Boetes door overtreding van verkeersregels en parkeerboetes.
 • Privacy.

  Uw persoonsgegevens worden gebruikt om informatie te verschaffen over uw reservering en komen in het klantenbestand van Corfu Vakanties. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om service, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Wanneer u na terugkeer van uw reis de gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen verzoeken wij u ons daarover schriftelijk te informeren. Meer informatie kunt u lezen op de pagina privacy & cookies.

  disclaimer

  Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website. Aan het onderhoud van deze website besteden wij de grootst mogelijke zorg. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer (geheel) juist is.  De inhoud van deze website kan zonder waarschuwing gewijzigd worden. Bestanden die via het internet worden gedownload kunnen virussen bevatten. Corfu Vakanties kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die tengevolge van het bezoeken en downloaden van deze website ontstaat noch voor de informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op www.corfuvakanties.nl eventueel via links wordt verwezen.

  copyright

  Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Corfu Vakanties foto’s, informatie, of teksten over te nemen en/of openbaar te maken door middel van druk, (foto)kopie, fax, overtypen of op te slaan in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze; elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@corfuvakanties.nl

  Foto's: Corfu Vakanties NL -  EOT - T. Ebbeling - J.Filart - ISA - J. Schrans - H.Vermunt - C. Giochalas - C. Grammateikos  - STG - V. Bouas.

  Corfu Vakanties NL

  Postadres: Lichtenbergstraat 11, 6136 CK Sittard. Telefoon: + 31 046-4234698. info@corfuvakanties.nl. www.corfuvakanties.nl

   

  Corfu Vakanties Sittard | BTW NL001361649B18 | KvK 14101900 |

  Home