• +31 (0) 46 4234698
  • Corfu

privacy en cookies

privacy

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij vragen nooit om meer gegevens dan wij nodig hebben voor het maken van uw boeking en een zo goed mogelijke uitvoering van de reis. Uitsluitend personen die direct bij de uitvoering van uw reis betrokken zijn, hebben toegang tot uw gegevens.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na de reis zullen eventuele bijzondere gegevens zoals dieetwensen e.d. automatisch uit ons systeem verwijderd worden. Uw adresgegevens en algemene persoonsgegevens zullen wij 7 jaar bewaren. Wij zijn hier toe wettelijk verplicht (administratieplicht).

U kunt ons ten alle tijden vragen welke gegevens wij van u hebben bewaard en indien u wil dat wij deze verwijderen zullen wij dit -voor zover de wet het toelaat- doen.

Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van uw vakantie. Het kan zijn dat wij uw gegevens delen met agentschappen, verhuurders/eigenaren van fietsen, zeilboten en accommodaties.
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

De van u ontvangen gegevens zullen niet aan andere partijen worden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Evenmin verstrekken wij persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

cookies

De website van Corfu Vakanties gebruikt geen cookies. Wij maken ook geen gebruik van Google Adwords, Google Analytics of andere bedrijven die functionele cookies achterlaten. Er worden dus geen persoonlijke gegevens verzameld wanneer u onze website bezoekt.